Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09/03/2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.designoostende.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Ads&Data
Land: België
Doel: Gepersonaliseerd adverteren
Naam: Automattic
Land: Verenigde Staten
Doel: Websitebeheer, websitestatistieken
Naam: Google
Land: Verenigde Staten
Doel: Gepersonaliseerd adverteren, websitestatistieken
Naam: Meta
Land: Verenigde Staten
Doel: Gepersonaliseerd adverteren
Naam: The Rocket Science Group
Land: Verenigde Staten
Doel: Emailmarketing
Naam: Worldline
Land: Frankrijk
Doel: Betalingen

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Bruno Jansseune
Koninginnelaan 52
8400 Oostende
België
Website: https://www.designoostende.be
E-mail: info@designoostende.be
Telefoonnummer: +32(0)59 80 10 20

Bijlage

Privacyverklaring Ads&Data. Met Ads&Data hebben wij een joint controller agreement.

Toepassingsgebied

Ads&Data is een reclameregie, opgericht door Telenet/SBS, Mediahuis, Proximus Skynet en Pebble Media. Het verkoopt en beheert reclameruimte op de websites en applicaties van partners binnen haar netwerk. Deze privacyverklaring legt uit hoe Ads&Data persoonsgegevens via deze website verzamelt en gebruikt.

Identiteit en contact details verwerkingsverantwoordelijke en DPO

Verwerkingsverantwoordelijke: Ads&Data NV (tot 1 April 2021 Pebble Media nv), KBO 0809.309.701, Harensesteenweg 226, 1800 Vilvoorde (tot 1 april 2021: Schaliënhoevedreef 20C, 2800 Mechelen ). Contact functionaris gegevensbescherming (DPO): dpo@adsanddata.be.

Doeleinden en rechtsgronden

Als je je persoonsgegevens (e-mailadres en optioneel naam, voornaam en bedrijf) via de website of op een andere wijze verstrekt, zal Ads&Data deze verwerken, op basis van jouw toestemming, om jou te informeren over onze diensten. Ads&Data verwerkt deze gegevens op basis van jouw toestemming.

Ontvangers van jouw gegevens

Ads &Data geeft jouw persoonsgegevens, waar nodig, door aan de volgende categorieën van ontvangers: bedrijven die persoonsgegevens in naam en voor rekening van Ads&Data verwerken (ook bekend als ‘verwerkers’), bijvoorbeeld: IT-dienstverleners; overheids- en gerechtelijke instanties, als er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

Bewaring van jouw gegevens

Ads&Data bewaart jouw gegevens tot je je uitschrijft.

Gebruik van cookies

De Ads&Data website maakt ook gebruik van cookies, kleine stukjes informatie die wij doorsturen of verzamelen en bewaren op de harde schijf van jouw apparaat (bijvb. computer). Voor meer informatie verwijzen we naar ons Cookiebeleid.

Rechten als betrokkene

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Ads&Data contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: Je hebt steeds het recht de gegevens die Ads&Data over jou verwerkt in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking. In alle elektronische communicatie die je van Ads&Data krijgt zal telkens ook een opt-out mogelijkheid voorzien zijn via dewelke je je toestemming kan intrekken. Je hebt een recht op gegevensoverdracht. Je kan je verzoek om je rechten uit te oefenen sturen naar dpo@adsanddata.be. Je hebt ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).